• boksen-vrouw_0.jpg
  • jitae jubi 4.jpg
Sporten
 
Taekwondo vroeger

Taekwondo (태권도) is één van de jongste Aziatische vechtsporten en bestaat in haar huidige vorm pas sinds de Tweede Wereld oorlog. Taekwondo komt oorspronkelijk uit Korea, een land met een rijke historie, dat in vroegere tijden afwisselend onder invloed heeft gestaan van China en Japan. Taekwondo is een afspiegeling van die geschiedenis: het bevat de voor de Koreaanse gevecht sporten zo bekende, sterk ontwikkelde hoge traptechnieken en is daarnaast beïnvloed door het Chinese kung-fu en het Japanse karate.

Taekwondo betekent letterlijk 'manier van voet en vuist'. Ook thans onderscheidt taekwondo zich van andere oosterse vechtsporten door haar zeer geavanceerde been- en voettechnieken. Het is een sport die de afgelopen 30 jaar een fascinerende ontwikkeling heeft doorgemaakt, met name op het gebied van de wedstrijdsport.

 

Van krijgskunst tot moderne sport

De eerste beginselen van vechtsport in Korea gaan terug tot 50 v. Chr. Deze vroege vorm van Koreaanse vechtsport stond bekend onder de naam taekkyon (택견). Het bewijs dat rond die tijd vechtsport werd beoefend vond men terug in oude graven waarbij muurschilderingen van personen in gevechtshoudingen werden gevonden. Andere verwerpen dit bewijs en zeggen dat deze figuren ook gewoon aan het dansen konden zijn.


 

Rond die tijd bestonden er drie koninkrijken:

  • Koguryo (37 B.C. tot 668 A.D.)
  • Paekje (18 B.C. tot 600 A.D.)
  • Silla (57 B.C. tot 935 A.D.)

 

Silla bracht deze koninkrijken bij elkaar door de oorlog te winnen tegen Paekje in 660 A.D. en Koguryo in 668 A.D. De HwaRang Do was een elite groep van jonge nobele mannen, toegewijd aan een beoefend lichaam en geest waarmee ze het Silla koninkrijk diende. De beste vertaling voor HwaRang is waarschijnlijk de 'bloeiende jeugd' (Hwa ='bloem'', Rang ='jonge man'). De HwaRang Do had een ere code en beoefende verschillende vormen van 'Martial Arts', inclusief Taekyon en Soo Bakh Do. De vroegere ere code van de HwaRang is de filosofische achtergrond van het moderne Taekwondo.

Wat volgde was een tijd van vrede en HwaRang groeide van een militaire organisatie naar een groep gespecialiseerd in dichtkunst en muziek. In 936 A.D. richtte Wang Kon de Koryo Dynasty op, een afkorting van Koguryo. De naam Korea is afgeleid van Koryo.

Tijdens de Koryo Dynasty werd de sport Soo Bakh Do, die toendertijd gebruikt werd als militaire trainingsmethode, erg populair. In de Joseon Dynasty (ook bekend als de Yi Dynasty 1392 A.D tot 1910 A.D.) verdween het militaire aspect. Koning Taejo, oprichter van Joseon Dynasty, verving het Boedisme voor het Confucianisme als staatsreligie. Volgens het Confucianisme zou de hogere klasse zich meer moeten bezighouden met dichtkunst en muziek. Vechtsport was iets voor de gewone of lagere klasse.

Het moderne Taekwondo is een combinatie van vele andere vechtsporten. De belangrijkste invloed van alle is het Japanse Karate. Dit omdat Japan Korea van 1910 tot het einde van de 2e Wereld oorlog heeft bezet. Tijdens de tweede Wereld oorlog werden vele Koreaanse soldaten getraind in Japan. Met deze bezetting probeerde Japan alle sporen van Koreaanse cultuur, inclusief de traditionele vechtsport uit te bannen. De invloed die het Karate aan het Taekwondo heeft verrijkt zijn de snelle, lineaire bewegingen die karakteristiek zijn aan het gevarieerde Japanse.

Na de Tweede Wereld oorlog, toen Korea onafhankelijk werd, ontstonden er verschillende Kwans. Deze waren:

· Cheong Do Kwan (청도관/靑濤館)

· Mu Deok Kwan (무덕관/武德館)

· Song Mu Kwan (송무관/松武館)

· Kwon Bop Bu/Chang Mu Kwan (창무관/彰武館)

· Yeon Mu Kwan/Jidokwan (지도관/智道館)

Invloedrijke kwans die zich later aansloten zijn:

· Han Mu Kwan (한무관/韓武館)

· Oh Do Kwan (오도관/吾道館)

· Gang Deok Won (강덕원/講德院)

· Jung Do Kwan (정도관/正道館)

 

De Kwans verenigden zich in 1955 als Tae Soo Do. In het begin van 1957 werd de naam Taekwondo gelijk gesteld aan de naam Tae Kyon door diverse Koreaanse vechtsportmeesters.

 

 

Generaal Choi Hong-hi verplichtte het leger om Taekwondo te trainen. Zo ontstonden de eerste Koreaanse soldaten uit Taekwondo studenten. De politie en de luchtmacht moesten ook Taekwondo leren. Op dat moment stond Taekwondo gelijk aan een Koreaanse versie van Shotokan Karate. In 1961 ontstond de Koreaanse Taekwondo Bond vanuit de Soo Bakh Do vereniging en de Tae Soo Do vereniging. In 1962 erkende de Koreaanse Amateur Sport Vereniging de Koreaanse Taekwondo Associatie (K.T.A.). Generaal Choi was president van de K.T.A. op dat moment en werd gevraagd om de I.T.F. te starten als internationaal oogmerk van de K.T.A. Het zuidelijk deel van de overheid werd omver gegooid in 1961. Twee jaar later vertrok Generaal Choi Hong-hi naar Amerika en richtte de I.T.F. (International Taekwondo Federation) op als losstaand orgaan.Er werden wereldwijde demonstraties gegeven en het duurde een tijd voordat er echte vooruitgang kwam. Uiteindelijk is in 1973 de W.T.F. (World Taekwondo Federation) opgericht en in 1980 werd de W.T.F. officieel erkend door de Olympische Commissie (I.O.C.) die zich uitbreidde in 1988 tot een demonstratie sport op de Olympische Spelen. In 2000 maakte Taekwondo zijn debuut als een officiële olympische sport. Verschillende pogingen werden gedaan om de I.T.F. en de W.T.F. te verenigen, helaas faalde deze.

Zoals eerder genoemd heeft generaal Choi het I.T.F. Taekwondo opgericht (is meer een traditionele vorm van taekwondo) terwijl het W.T.F. Taekwondo (welke een zware nadruk heeft op het sparren) een Olympische sport werd in het jaar 2000.

Een reisje naar Noord Korea in 1966 veroorzaakte generaal Choi schande in de ogen van de Zuid Koreanen. Choi trad af als president van de K.T.A. en richtte datzelfde jaar op 22 maart de I.T.F.. De hoofdvestiging van het I.T.F. werd opgericht in Canada.

I.T.F. concentreerde zich op de stijlen die ontwikkeld werden bij Generaal Choi, dit terwijl de K.T.A. (die later, 28 mei 1973 het W.T.F. werd) zich concentreerde op de Palgwe's, welke zij later weer loslieten om zich te richten op de Taeguks. Langzaam werd ook de nadruk meer op het sparren gericht. Dit is ook de reden waarom veel mensen het (W.T.F.) Taekwondo als vechtsport zien in plaats van een vechtkunst.

I.T.F. beoefent het zogenaamde 'semicontact' Taekwondo, terwijl W.T.F. zich concentreert op het 'full contact'. I.T.F. richt zich meer op het traditionele karakter van het taekwondo. Sinds de scheiding is er middels vele pogingen getracht beide organisaties weer bij elkaar te brengen, tot nu toe zonder succes. En het is ook niet waarschijnlijk dat het binnen afzienbare tijd tot eendracht komt tussen beide Taekwondo organisaties.

 
 
Copyright © 2016 Jitae