• boksen-vrouw_0.jpg
  • jitae sport taekwondo spg 2.jpg
Partners
 
Partners

De Partners van Jitae stellen de club in staat om ook in de toekomst sport te kunnen blijven bedrijven. Zowel het creëren van een gezond breedtesport klimaat alsmede het bedrijven van wedstrijdsport vergt flinke inspanningen van zowel spelers, ouders als organisatie. Jitae investeert al jaren gestaag in alle componenten die hiervoor zo belangrijk zijn. Goeie opleidingsprogramma’s voor de talentvolle jeugd en faciliteiten zoals een wedstrijdmat.


De sportieve successen van de club, en met name ons wedstrijdteam, hebben eveneens een positieve uitwerking; in publicitair opzicht wordt er regelmatig aandacht geschonken aan Jitae in de regionale kranten en bij de lokale radio.

 

Jitae streeft naar een partnership dat is gebaseerd op wederzijds belang van club en partner; het gaat er om dat voor beide partijen een win-win situatie kan ontstaan door het aanknopen en verstevigen van contacten onderling. Afhankelijk van je wensen kunnen wij komen tot maatwerk op het gebied van:

 

 

 

  • reclame door middel van banieren tijdens toernooien en demonstraties;

  • reclame op flyers, in nieuwsbrieven en clubfolders;

  • het fungeren als sponsor van een specifieke activiteit zoals toernooien en trainingskampen;

  • het fungeren als kleding- en of activiteitensponsor van bijvoorbeeld het wedstrijdteam;

  • Het participeren als materiaalsponsor voor breedtesport en demonstraties.

     

     

 

ONZE PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allure Vastgoedzorg

 

 

Erwin Ahles Stucwerken

 
 
Copyright © 2016 Jitae