• boksen-vrouw_0.jpg
 • jitae sport taekwondo spg 2.jpg
Over ons
 
Club- en gedragsregels

 

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat de club- en gedragsregels zijn bij Jitae. Deze normen en waarden gelden zowel voor de leerlingen, ouders/verzorgers als bezoekers. Daarom hanteren wij de volgende regels:

 

Toon respect voor elkaar

Discrimineer elkaar niet, niemand is meer dan een ander

Wees vriendelijk voor elkaar

Accepteer beslissingen van de trainer en begeleiding

Geen intimidatie, grof taalgebruik en pesterijen

Blijf van de spullen van een ander af

Ruim je spullen en trainingsmiddelen op, hou de boel mooi en schoon

Wees sportief en kom op tijd je contributie verplichtingen na

Laat kinderen trainen en bemoeit je niet met de les

Gebruik geen drugs, alcoholgebruik of doping en doe je mobiele telefoon uit

Draag bij aan de club, doe wat je kunt doen

Stel je niet aan, kom op tijd

 

 

Regels in de dojang

De ‘dojang’ is een trainingszaal waar les wordt gegeven en wordt getraind. Uit respect voor de sport, medeleerlingen en trainers gelden er naast de algemene club en gedragsregels, regels in de dojang. Deze regels gelden in het bijzonder voor de taekwondolessen:

 

Bij het begin en afsluiten van de les

 • Als je een trainingszaal betreedt of verlaat, buig je richting de zaal als eerbied voor de dojang.
 • Je stelt je op in graduatie(bandkleur).
 • De hoogste gegradueerde staat uiterst rechts vooraan.
 • De hoogste gegradueerde controleert of alle leerlingen juist gekleed zijn en klaar staan voordat hij de commando’s afroept.
 • De leerlingen groeten naar de trainer en de trainer groet naar de leerlingen.

Gedrag tijdens de taekwondoles

 • Als je te laat bent dan buig je en je wacht bij de deur totdat je van de trainer toestemming krijgt de dojang te betreden.
 • Als je de dojang wil verlaten, vraag dan toestemming aan de trainer.
 • Zit je aan de kant of kijk je toe; wees stil.
 • Ga niet zo maar vrij sparren zonder toestemming of opdracht van de trainer.
 • Drinken tijdens de les mag alleen met toestemming van de trainer. Eten is niet toegestaan.
 • Volg de opdrachten van de trainer of assistent en wees behulpzaam voor elkaar.

Groeten

 • Groeten en buigen tijdens de les is erg belangrijk. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van het beoefenen van het taekwondo. Door te groeten toont men bescheidenheid en respect aan de trainers, hoger gegradueerden en tegenstanders.
 • Beoefenaars mogen nooit hun zelfbeheersing, geduld of houding verliezen. Voor en na de oefening draait de leerling zich om, om de kleding in orde te maken en vervolgens buigt hij naar de trainer of tegenstander.

Uniform en algemene hygiëne

 • Je zorgt er voor dat bij het betreden van de dojang je taekwondo uniform schoon is en dat je band geknoopt is.
 • Vinger- en teennagels moeten kortgeknipt zijn om verwondingen tijdens de training te voorkomen.
 • Doe je sieraden af en plak eventueel oorbellen af met tape.

Rol van de trainer

 • Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Brengt leden passie bij voor de sport.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 • Zorgt dat de dojang na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
 • Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
 • Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
 • Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau en heeft aandacht voor fair play.
 • Zorgt er voor dat de club en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.
 
 
Copyright © 2016 Jitae